Czy mogę odwołać się od faktury???

Zdarzyło się kiedyś, iż klientka Kancelarii, która otrzymała fakturę VAT za przeprowadzone badania lekarskie zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli złożyła „odwołanie” od faktury, to już ma problem z głowy???

Wydaje się, że niekoniecznie. Z pewnością w terminologii prawnej pojęcie odwołania od faktury nie występuje. Faktura jest dokumentem księgowym, stanowiącym dowód dokonanej transakcji. Jest to szczególny rodzaj rachunku, który wystawiany jest przez podatników podatku VAT. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT należność w niej wskazana powinna zostać uregulowana w wyznaczonym terminie. Brak uregulowania faktury w terminie oznacza, iż podmiot na rzecz którego faktura VAT została wystawiona opóźnia się ze spełnieniem swego świadczenia, co powoduje, iż wierzyciel, czyli wystawca faktury może żądać nie tylko zapłaty należnej (zaległej) kwoty, ale także odsetek za opóźnienie.

Dłużnikowi zawsze pozostaje możliwość kwestionowania zasadności dochodzonego roszczenia…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *