OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Tatarczuch-Pawlik zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych.

Obsługujemy:
-przedsiębiorców indywidualnych,
-spółki cywilne,
-spółki prawa handlowego,
-fundacje i stowarzyszenia (muzea, kluby sportowe)

W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta Kancelaria świadczy usługi:
-udzielanie porad i konsultacji prawnych,
-analizę dokumentów i indywidualnej sytuacji prawnej,
-analizę, opiniowanie dokumentów w tym umów,
-sporządzanie projektów dokumentów,
-prowadzenie negocjacji,
-reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej i wszelkimi instytucjami,
-sporządzanie pism procesowych,
-prowadzenie spraw sądowych (reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi),
-reprezentowanie Klienta przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach medycznych

Kancelaria specjalizuje się głównie w:

prawie cywilnym i prawie nieruchomości
-sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
-negocjowanie umów,
-ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
-doradztwo w zakresie nabywania/zbywania nieruchomości przy współpracy z renomowaną Kancelarią Notarialną w Krakowie,
-prowadzenia postępowań w zakresie ksiąg wieczystych,
-prowadzenie spraw o eksmisję,
-zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
-zasiedzenie nieruchomości,
-zniesienie współwłasności,

prawie spadkowym
-przyjęcie, odrzucenie spadku,
-stwierdzenie nabycia spadku,
-stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego,
-zachowek,
-pomoc przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podatku od spadków i darowizn, w tym przygotowanie odpowiednich deklaracji podatkowych
-ujawnienie praw spadkobierców w księgach wieczystych

prawie rodzinnym i opiekuńczym
-prowadzenie spraw o rozwód i separację,ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
-podział majątku,
-ustalenie kontaktów z dzieckiem

prawie administracyjnym i podatkowym
-reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
-sporządzanie odwołań od decyzji,
-reprezentowanie Klientów w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej,
-sporządzanie wniosków o interpretację indywidualną,
-doradztwo w zakresie podatku dochodowego (PIT), VAT, podatku od spadków i darowizn, PCC

prawie imigracyjnym
-legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP,
-zatrudnianie cudzoziemców

prawie gospodarczym
-doradztwo prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek osobowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
-doradztwo prawne i pomoc przy w rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
-sporządzanie umów oraz statutów spółek prawa cywilnego oraz handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
-obsługa prawna zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych,
-przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych,
-reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym

odszkodowaniach
-dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli,
-reprezentowanie w sprawach o odszkodowania przed sądami powszechnymi,
-reprezentowanie w sprawach o odszkodowania przed Wojewódzką Komisją d. Orzekania o zdarzeniach medycznych

windykacji należności
-dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym,
-sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę,
-zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
-reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Każdy problem prawny jest inny (nie ma takich samych) i dlatego wymaga indywidualnego podejścia, zaangażowania i zachowania najwyższej staranności. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla każdego naszego Klienta i dbałość o dobro jego interesu stanowi nasz cel nadrzędny.

Wynagrodzenie Radcy Prawnego

Kwota wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmów z Klientem. Szczegóły w zakładce WYNAGRODZENIE.