WYNAGRODZENIE

Kwota wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Klientem.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy jak również wartości przedmiotu sporu z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy radcy prawnego a także terminu realizacji oczekiwanego przez Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych ustalane jest m.in. w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 Wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie w oparciu o analizę stanu faktycznego oraz przedłożonych dokumentów.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość płatności w ratach.

 Do ceny usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.