Chcąc zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, trzeba pamiętać o terminie!!!

Niejednokrotnie nie jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięć podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe zarządzające naszymi osiedlami, blokami. Pisanie pism, skarg czy zapytań nie jest w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem.

Jeśli chcemy rzeczywiście wyeliminować z obrotu uchwałę wspólnoty mieszkaniowej? Bez sądu się nie obejdzie.

Każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Powództwo kieruje się do właściwego sądu okręgowego. Opłata od pozwu wynosi 200 zł, ale ile uchwał tyle opłat! Jeśli zatem skarżymy kilka uchwał opłata od pozwu nie zamknie się w kwocie 200 zł.

To co najważniejsze to konieczność zachowania ustawowego terminu na wniesienie pozwu do sądu. Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie
6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Po pierwsze powiadomienie o treści uchwały nie oznacza po stronie wspólnoty obowiązku jej doręczenia! Co jest istotne z punktu widzenia liczenia terminu do wniesienia pozwu. A ponadto wystąpienie z powództwem nie oznacza automatycznego wstrzymania wykonania uchwały, którą skarżymy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *