Pracownik spółdzielni mieszkaniowej nie może być członkiem rady nadzorczej

– Od lat pracuję w spółdzielni mieszkaniowej. Czy mogę zostać członkiem rady nadzorczej?

– Tej samej spółdzielni? Niestety nie.

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskazują wprost, iż osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej nie może wchodzić w skład rady nadzorczej tej samej spółdzielni.

Co zatem w sytuacji, gdyby wbrew ustawie doszło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru osoby, będącej pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej na członka rady nadzorczej? Przepisy nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, iż podjęta uchwała byłaby nieważna.

Patrząc niejako od drugiej strony. Gdyby członek rady nadzorczej podjął zatrudnienie w tej samej spółdzielni mieszkaniowej, to z chwilą nawiązania stosunku pracy, jego członkostwo w tym organie po prostu ustaje.

Skoro łączenie pracy z członkostwem w radzie nadzorczej nie wchodzi w rachubę, mając dylemat, co do pracy w strukturze spółdzielni, a zasiadania w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni, pomocna w podjęciu właściwej decyzji może okazać się znajomość regulacji, zgodnie z którą członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Warto również pamiętać o kadencyjności. Kadencja rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie może trwać dłużej niż 3 lata, a dodatkowo jeszcze członkiem rady nadzorczej nie można być dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *