Czy zdarzenie medyczne trzeba udowodnić?

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie postępowaniami przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych słów parę o wymogach dotyczących treści wniosku inicjującego postępowanie przed komisją.

Wniosek wszczynający postępowanie musi zawierać m.in. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Trzeba również przedstawić propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia i szkody.

Tak stanowią przepisy. To co jest tu najistotniejsze to to, że uprawdopodobnienie zdarzenia medycznego oraz szkody nie jest tym samym co jego udowodnienie! Uprawdopodobnienie, jak się powszechnie przyjmuje, nie daje bowiem pewności. Automatycznie stanowi to znaczne odciążenie dla wnioskodawcy. Osoba składająca wniosek powinna opisać (przedstawić) co się wydarzyło, jakie zdarzenie miało miejsce i że to zdarzenie spowodowało powstanie określonej szkody.

Do wniosku na poparcie swoich twierdzeń można załączyć np. wyniki badań czy orzeczenia lekarskie. Ostatecznie to komisja wojewódzka ma ocenić i stwierdzić, czy zdarzenie przedstawione we wniosku ma charakter zdarzenia medycznego. We wniosku nie trzeba również wskazywać, jakie konkretnie błędne postępowanie zarzuca się podmiotowi leczniczemu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *