Dwóch pozwanych a tylko jeden sprzeciw

Sprawa dotyczyła nieuregulowanych płatności wynikających z zawartej umowy. Do sądu został złożony pozew o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powód był jeden, a dłużników dwóch, zatem pozwane zostały dwie osoby. Po około dwóch miesiącach sąd wydał nakaz zapłaty w EPU.

Poinformowany o wydaniu nakazu zapłaty przez sąd klient zastanawia się głośno co dalej? Otóż dalej to… w pierwszej kolejności nakaz zapłaty musi zostać przez sąd doręczony pozwanym pod wskazane w pozwie adresy, a następnie…wiele będzie zależało od ich reakcji.

Mogą zdecydować się na dobrowolną zapłatę kwoty wskazanej w nakazie zapłaty albo złożyć sprzeciw albo nie zrobić nic. Mają na to 14 dni. Każdy z osobna!!!

Jak zapłacą – chwała im! Jak nie zareagują – też dobrze, bo nakaz zapłaty się uprawomocni, a elektroniczna klauzula wykonalności zostanie nadana przez sąd z urzędu, bez konieczności składania odrębnego wniosku. Nakaz opatrzony klauzulą wykonalności stanowić zaś będzie podstawę do wszczęcia i prowadzenia przez komornika sądowego egzekucji zasądzonych należności. Zatem droga do faktycznego uzyskania należności będzie otwarta.

Natomiast, inaczej ma się sytuacja, gdy pozwany złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, gdyż wówczas nakaz zapłaty utraci moc, a sprawa zostanie przekazana do sądu właściwości ogólnej pozwanego i będzie toczyła się, aż do momentu rozstrzygnięcia jej przez sąd.

No dobrze, ale skoro pozwanych jest dwóch, to co się stanie w sytuacji gdy jeden z nich nie złoży sprzeciwu ale złoży go drugi pozwany? Co wtedy?

W przepisach o elektronicznym postępowaniu upominawczym jasnej i jednoznacznej odpowiedzi nie znajdziemy, ponieważ mówią one jedynie o tym, iż prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy przez nakaz zapłaty w całości i przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej. Przepis nie mówi tu o jednym czy kliku pozwanych a jedynie o złożonym prawidłowo sprzeciwie  i upadku nakazu w całości.

Wątpliwości zatem się rodziły, ale sytuacja nieco się zmieniła odkąd pojawiła się uchwała SN z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 21/17) zgodnie z którą, wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości w stosunku do pozwanego, który wniósł sprzeciw.

Oznacza to zatem, że wniesienie sprzeciwu tylko przez jednego z pozwanych nie będzie miało skutku wobec tego pozwanego, który zachował się biernie i nie podjął swej obrony. Nakaz upadnie w całości ale tylko względem wnoszącego skuteczny sprzeciw. Wobec pozwanego, który nie złożył sprzeciwu, nakaz zapłaty pozostanie w mocy, a tym samym będzie możliwość wyegzekwowania od niego zasądzonych należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *