Dziecko w sądzie cywilnym

14 lipca 2017 r. zmianie ulegną przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana ma umożliwić osobom małoletnim udział w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym.

Dotychczas obecność osób dzieci na rozprawach i posiedzeniach jawnych była możliwa wyłącznie w postępowaniu karnym. W postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym na posiedzenia jawne (poza stronami i osobami wezwanymi) wstęp mają jedynie osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 lat.

Art. 152. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

Od 14 lipca 2017 r. przepis będzie obowiązywał w brzmieniu:

Art. 152. § 1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.

§ 2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

Nie w każdym przypadku udział osoby, która nie ukończyła 18 lat w rozprawie przed sądem cywilnym będzie możliwy. Konieczne będzie uzyskanie zezwolenia, które może wydać przewodniczący. Przepis nie ustanawia dolnej granicy wieku, która będzie uprawniać małoletniego do wstępu na posiedzenie. Decyzja będzie należała do przewodniczącego, który oceni, czy w konkretnym przypadku udział dziecka nie zakłóci przebiegu posiedzenia albo nie narazi go na demoralizację.

Czy zmiana wpłynie korzystnie i ułatwi prowadzenie postępowań? Zobaczymy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *