Nieusprawiedliwione uprzywilejowanie jednego ze współwłaścicieli jest sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną

Współwłaściciele jednego z budynków mieszkalnych wielorodzinnych podjęli uchwałę, zgodnie z którą jeden ze współwłaścicieli został zwolniony z obowiązku wpłat zaliczek na fundusz remontowy. Właściciel jednego z lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości nie zgadza się z jej treścią, bowiem uważa to za nieusprawiedliwione uprzywilejowanie jednego ze współwłaścicieli kosztem pozostałych i pyta, czy może zaskarżyć uchwałę do sądu?

Oczywiście, że tak. Jak powszechnie wiadomo współwłaściciele lokali mają prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Przepisy ustawy o własności lokali zostały zatem sformułowane w taki sposób, aby zapewnić równorzędne traktowanie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Ustawa pozwala jedynie zwiększyć obciążenia z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości na rzecz właścicieli lokali użytkowych i to jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione sposobem korzystania z tychże lokali.

Żaden z przepisów ustawy nie przewiduje natomiast uprawnienia do zmniejszania obciążeń na rzecz członka wspólnoty ani tym bardziej zwolnienia go z obowiązku ponoszenia określonych świadczeń. Zatem uchwała zwalniająca jednego ze współwłaścicieli nieruchomości z obowiązku ponoszenia wydatków na fundusz remontowy stanowi nieusprawiedliwione uprzywilejowanie jednego ze współwłaścicieli kosztem pozostałych, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *