W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie uzyskamy renty

Wybierając alternatywny dla sądowego tryb dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych, jakim jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie mamy możliwości uzyskania renty określonej w art. 444 § 2 k.c.

Wynika to z regulacji zawartej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa przewiduje bowiem,iż wnioskodawca w przypadku złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia, jednakże w kwocie nie wyższej niż wskazana w ustawie. Maksymalna wysokość świadczenia, jaką można wskazać we wniosku wszczynającym postępowanie to 100 000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 300 000 zł mogą domagać się spadkobiercy w przypadku śmierci pacjenta.

Kwoty te dotyczą obu rodzajów świadczeń, odnoszą się bowiem do łącznej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w odniesieniu do jednego pacjenta. Ustawa nie przewiduje możliwości uzyskania innych świadczeń w tym trybie, zatem dla dochodzenia renty zgodnie z art. 444 § 2 k.c. pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *